MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA4 MAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAXS

Dung lượng 4 GB
Giá cước 50.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 MAXS gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước dành cho sim sinh viên

MAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 100.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAX200

Dung lượng 15 GB
Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX200 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAX300

Dung lượng 30 GB
Giá cước 300.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX300 gửi 1544
Cước phát sinh
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


6TMAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 350.000 đ/6 tháng
Cú pháp DA4 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 3.8 GB liên tục 6 tháng
  • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

6TMAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 500.000 đ/06 tháng
Cú pháp DA4 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

  • Mỗi tháng nhận 5.8 GB liên tục 6 tháng
  • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

M10

Dung lượng 200 MB
Giá cước 10.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M10 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


M25

Dung lượng 600 MB
Giá cước 25.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M25 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


M50

Dung lượng 1.2 GB
Giá cước 50.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M50 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


MD20

Dung lượng 1 GB
Giá cước 20.000 đ/7 ngày
Cú pháp DA4 MD20 gửi 1544
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích

Chỉ dành cho thuê bao trả trước