MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA4 MAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 100.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAX200

Dung lượng 15 GB
Giá cước 200.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX200 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAX300

Dung lượng 30 GB
Giá cước 300.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX300 gửi 1544
Cước phát sinh
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


6TMAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 350.000 đ/6 tháng
Cú pháp DA4 6TMAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

 • Mỗi tháng nhận 3.8 GB liên tục 6 tháng
 • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

6TMAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 500.000 đ/06 tháng
Cú pháp DA4 6TMAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

 • Mỗi tháng nhận 5.8 GB liên tục 6 tháng
 • Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói

BIG70

Dung lượng 4.8 GB
Giá cước 70.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 BIG70 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


BIG90

Dung lượng 7 GB
Giá cước 90.000đ/tháng
Cú pháp DA4 BIG90 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


BIG120

Dung lượng 12 GB
Giá cước 120.000đ/tháng
Cú pháp DA4 BIG120 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


BIG200

Dung lượng 22 GB
Giá cước 200.000đ/tháng
Cú pháp DA4 BIG200 gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


B30

Dung lượng 300 MB
Giá cước 30.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 B30 gửi 1544
Cước phát sinh 75đ/50kb
Chú thích

 • 100 phút gọi nội mạng miễn phí
 • 100 tin nhắn nội mạng
 • 300 MB data tốc độ cao miễn phí.

B50

Dung lượng 600 MB
Giá cước 50.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 B50 gửi 1544
Cước phát sinh MIỄN PHÍ
Chú thích

 • Có 250 phút gọi thoại nội mạng miễn phí.
 • Có 250 SMS nhắn tin nội mạng
 • Có 600 MB data tốc độ cao
 • Chỉ dành cho thuê bao nhận được tin nhắn mời đăng ký gói B50