M10

Dung lượng 50 MB
Giá cước 10.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


M25

Dung lượng 150 MB
Giá cước 25.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M25 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


M50

Dung lượng 450 MB
Giá cước 50.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M50 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


M90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M90 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


M120

Dung lượng 8.8 GB
Giá cước 120.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M120 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


M200

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M200 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối


C90

Dung lượng 60 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 C90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • 2GB/ ngày
  • 50 phút ngoại mạng. Gọi nội mạng miễn phí tất cả cuộc gọi <20p. Ưu đãi dành riêng cho sim C90