M10

Dung lượng 50 MB
Giá cước 10.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


MIU

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 MIU gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Áp dụng cho tất thuê bao, riêng sim sinh viên chỉ 50,000đ/ tháng
  • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

MIU90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 MIU90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

3MIU

Dung lượng 4 GB
Giá cước 210.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 3MIU gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Mỗi Tháng nhận 4GB liên tục trong 3 Tháng
  • Hết lưu lượng data sẽ hạ băng thông về tốc độ thường

BMIU

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 BMIU gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối