C90

Dung lượng 60 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 C90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • 2GB/ ngày
  • 50 phút ngoại mạng. Gọi nội mạng miễn phí tất cả cuộc gọi <20p. Ưu đãi dành riêng cho sim C90

C90N

Dung lượng 120 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 C90N gửi 9084
Cước phát sinh Ngừng kết nối
Chú thích

  • Gọi nội mạng: 1000 phút
  • Gọi ngoại mạng: 50 phút