M10

Dung lượng 50 MB
Giá cước 10.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


HD70

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HD70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


HDP70

Dung lượng 2 GB
Giá cước 70.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HDP70 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data 4G
Chú thích

  • 2GB/Tháng
  • 70 phút gọi nội mạng

HD90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


HDP100

Dung lượng 3 GB
Giá cước 100.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HDP100 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

  • 3GB data 4G
  • 100 phút gọi nội mạng

HDP120

Dung lượng 4 GB
Giá cước 120.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HDP120 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

 

  • 4GB data 4G
  • 120 phút gọi nội mạng

 


HD200

Dung lượng 16.5 GB
Giá cước 200.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HD200 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


HDP200

Dung lượng 6.5 GB
Giá cước 200.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HDP200 gửi 9084
Cước phát sinh Mua thêm Data
Chú thích

  • 6.5GB data 4G
  • 200 phút gọi nội mạng