MOBIFONE

M10

Dung lượng 50 MB
Giá cước 10.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M10 gửi 9084
Cước phát sinh 25đ/50KB
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


MIU

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 MIU gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Áp dụng cho tất thuê bao, riêng sim sinh viên chỉ 50,000đ/ tháng
  • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

MIU90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 MIU90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • Hết lưu lượng data sẽ bị ngắt kết nối

C90

Dung lượng 60 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 C90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

  • 2GB/ ngày
  • 50 phút ngoại mạng. Gọi nội mạng miễn phí tất cả cuộc gọi <20p. Ưu đãi dành riêng cho sim C90

HD70

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 70.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HD70 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


HD90

Dung lượng 5.5 GB
Giá cước 90.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 HD90 gửi 9084
Cước phát sinh Ngắt kết nối
Chú thích

Hết lưu lượng ngừng truy cập


VINAPHONE

M10

Dung lượng 200 MB
Giá cước 10.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M10 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


M25

Dung lượng 600 MB
Giá cước 25.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 M25 gửi 1544
Cước phát sinh 0,5đ/50Kb
Chú thích

Tính phí dung lượng vượt gói


MAX

Dung lượng 3.8 GB
Giá cước 50.000đ / 30 ngày
Cú pháp DA4 MAX gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


MAX100

Dung lượng 5.8 GB
Giá cước 100.000đ/30 ngày
Cú pháp DA4 MAX100 gửi 1544
Cước phát sinh Miễn phí
Chú thích

Gói cước miễn phí cước phát sinh sau khi vượt gói


VD89P

Dung lượng 120 GB
Giá cước 89.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 VD89P gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

  • 4GB 1 ngày/ 3 tháng đầu, từ tháng thứ 4 có 2GB/ngày
  • Gọi miễn phí nội mạng< 20 phút + 50 phút ngoại mạng Dành riêng cho sim VD89P

60G

Dung lượng 60 GB
Giá cước 50.000 đ/tháng
Cú pháp DA4 60G gửi 1544
Cước phát sinh Mua thêm DATA
Chú thích

  • Dành cho thuê bao nhận được tin nhắn
  • 2GB/ 1 ngày liên tục 30 ngày